Test

Oto kilka wstawionych automatycznie wartości :

$var1 $number_books $title $variable_name $variableName
{$var1} {$number_books} {$title} {$variable_name} {$variableName}
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License