Flickr Multitag Test
{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"userName":"Grzegorz Wierzowiecki","tags":"error501","tagMode":"all"}}

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"userName":"Grzegorz Wierzowiecki","tags":"IT","tagMode":"all"}}

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"userName":"Grzegorz Wierzowiecki","tags":"error501,IT","tagMode":"all"}}

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License