Trening

http://amppz.tcs.uj.edu.pl/historia.php

X

Pamietajmy o:

 • gdb
 • .vimrc
 • Kacper miales mi przypomniec o materialach z poprzednich lat
 • Piotrek T. miales mnie kopnac w dupe za G.Pizze

Poprzedni trening

Mozna:

Zadania: http://zawody.ii.uni.wroc.pl/2002/zadania.phtml

countertree

// Grzegorz Wierzowiecki
// CounterTree - Drzewo Licznikowe
 
#include <cstdio>
 
class countertree{ public:
    long *t;
    long B;
    void init(long maxv){
#ifdef DEB
        printf("init(%ld)\n", maxv);
#endif
        for(B=1; B<maxv; B<<=1);
        t = new long [(B<<1)+1];
        for(int i=0; i<=(B<<1); i++)
            t[i] = 0;
#ifdef DEB
        printf("init - end\n");
#endif
    };
    long less(long x){
        long wyn=0;
        int it, pop;
        for(pop=B+x, it=(B+x)>>1; it>0; pop=it, it>>=1){
            if(pop!=(it<<1)) wyn += t[it<<1];
        };
        return wyn;
    };
    long add(long x){
        int it;
        for(it = x+B; it > 0; it>>=1)
            t[it]++;
    };
    inline long count(long x){
        return t[x+B];
    };
    long calc(long from, long to){
#ifdef DEB
        printf("calc: count(%ld) + less(%ld) - less(%ld) = %ld + %ld - %ld \n",
                to, to, from, count(to), less(to), less(from) );
#endif
        return count(to) + less(to) - less(from);
    };
    void print(){
        int i;
        for(i=0;i<=(B<<1);i++) printf("{%d,%ld}", i, t[i] );
        printf("\n");
    };
};
 
void doit(){
    int n,m,i;
    long *in, maxv=0,f,t;
    countertree ct;
    scanf("%d", &n);
    in = new long[n+1];
    for(int i=0; i<n; i++){
        scanf("%ld", &(in[i]) );
        if( in[i] > maxv ) maxv = in[i];
    };
    ct.init(maxv);
    for(i=0;i<n;i++) ct.add(in[i]);
    scanf("%d", &m);
    for(i=0;i<m;i++){
        scanf("%ld %ld", &f, &t);
#ifdef DEB
        printf("{%ld %ld}->", f ,t);
#endif
        printf("%ld\n", ct.calc(f,t));
    };
};
 
int main(){
    doit();
    return 0;
};

Dane Wejciowe

10
2
3
4
5
6
7
4
7
7
12
8
2 12
2 7
0 10
2 4
4 7
0 3
4 4
7 12
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License