Php

php

flickr:344548214 - source : PNG PDF

MySQL

flickr:344548211 - source : PNG PDF

CSS

flickr:344548206 - source : PNG PDF

mod_rewrite

Dla zastosowań php bardzo użyrczene jest apache-mod-rewrite.
Ściąga do niego dostępna w pdf i png na www.ilovejackdaniels.com.
flickr:344552044 - source : PNG PDF
I do związanych wyrażeń regularnych
flickr:344548216 - source : PNG&PDFbyTorrent PNG PDF

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License