Buttons Na Www

Buttony

Buttony załączone do tej notki:

Vim

Aby ściągnąć jakiś button naciśnij na nim drugożędny klawisz i wybierz "zapisz jako".

vim_powered_green_ico_80x15.png
vim_powered_green_ico_and_text_69x15.png
vim_powered_green_text_80x15.png
vim_vim_icon_and_vim_gray_80x15.png
vi_powered_54x11_gray.gif
vim_ico_cnea_16x16.png - tylko ikona
vim_editor_green_text_gray_text_80x15.png
vim_powered_text_orange_80x15.png
vim_editor_gray_icon_gray_text_80x15.png
vim_created_with_green_and_icon_82x30.gif
vim_powered_blue_text_80x15.png
vim_vim_icon_and_vim_gray_80x15.gif
vim_editor_gray_icon_and_gray_text_80x15.png
vim_editor_black_icon_text_gray_80x15.png
vim_powered_darkgreen_text_80x15.png
vim_editor_green_ico_80x15.png
vim_made_in_orange_text_80x15.png
vim_my_editor_green_text_gray_text_80x15.png
vim_created_with_gray_and_icon_82x24.png
vim_powered_black_text_gray_text_60x11.jpg

W3C

w3c_valid_css_small_80x15.gif
w3c_valid_xhtml10_small_80x15.gif

NO M$

Link this buttons to http://badvista.fsf.org/
nowin_badvista-trash.png

No DRM

Link this buttons to http://www.defectivebydesign.org/
nodrm_eliminate_drm_110_32.gif - protect your rights !
nodrm_eliminate_drm_88_30.gif - protect your rights !
nodrm_fight_drm_join_fsf_214_100.png - protect your rights !
nodrm_fight_drm_join_fsf_468_60.png - protect your rights !

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License