2007 Najczęstsze błędy progamistyczne C++

Słowem stępu

Błędy programistyczne się częscto powtarzaja, więc zrobiłem spis najczęstszych.
Podzieliłem na grupy:

  • na zawodach - drobne błędy które trudno się debuguje i odkrywa, szczegulnie istotne w warunkach ekstremalnego kodowania (mam tu na myśli na czas / na zawodach).
  • drobne
  • czeste

Zawody

  • typedef - nazwa definiowanego typu na końcu.

Drobne

  • Pisze się : UL l; *((UL *)p) = l;

Częste

Nieprzydzielone do kategorii

  • odwołanie p[ind], gdzie p jest wskaźnikiem na klasę X (tzn. X *p), gdzie X ma zdefiniowany operator[](int ) .
  • Przy serializacji danych (np. na bufor (void*)) pamiętać że na maszynach 64bitowych UL (tzn. unsigned long) ma 8B !
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License