2007-09 Zarzadzanie Zaufaniem Bibliografia

Do zarządzania zaufaniem (uTrust) , bibliografii korzystam z JSON widget.
Do edycji JSON:
(wygodna wizualna edycja oraz eleganckie formatowanie kodu by był czytelny dla człowieka)
http://robla.net/2005/jsonwidget/example.php?sample=byexample&user=normal
(dobre do reformatowania do minimalnej postaci)
http://braincast.nl/samples/jsoneditor/

Ponizej zamieszczam używany przezmnie
JSONscheme

{
 "type":"map",
 "title":"Wpis bibliograficzny (Bibliography Entry)",
 "mapping":
 {
  "title":
  {
   "type":"str",
   "title":"Tytuł",
   "required":true
  },
  "subtitle":
  {
   "type":"str",
   "title":"PodTytul (subtitle) [opcjonalne]",
   "required":false
  },
  "title_short":
  {
   "type":"str",
   "title":"Skrót tytułu (pierwsze dwa słowa lub wyróżniające się)",
   "required":true
  },
  "source_id":
  {
   "type":"str",
   "title":"Identyfikator źródła (jedno słowo)",
   "desc":"Słowo będące skrótem nazwy konferencji lub czasopisma... po prostu skrótem nazwy źródła",
   "required":true
  },
  "author":
  {
   "type":"seq",
   "title":"Autor(zy)",
   "required":true,
   "sequence":
   [
    {
     "type":"map",
     "required":true,
     "mapping":
     {
      "name":
      {
       "type":"str",
       "required":true,
       "title":"Imię, nazwisko"
      },
      "title":
      {
       "type":"str",
       "required":false,
       "title":"Tytuł(y)"
      },
      "origin":
      {
       "type":"str",
       "title":"Placówka/Firma",
       "required":false
      }
     }
    }
   ]
  },
  "date":
  {
   "type":"map",
   "mapping":
   {
    "publication":
    {
     "type":"str",
     "required":true,
     "title":"Data Publikacji",
     "desc":"Data kiedy praca została opublikowana (w \"ISO 8601\")"
    },
    "download":
    {
     "type":"str",
     "required":false,
     "title":"Data pobrania",
     "desc":"Data pobrania z serwisu internetowego (w \"ISO 8601\")"
    },
    "insertion":
    {
     "type":"str",
     "title":"Data umieszczenia w bazie",
     "required":true,
     "desc":"Data umieszczenie wpisu bibliograficznego do naszej bazy bibliografii (w formacie \"ISO 8601\")"
    }
   },
   "required":true,
   "title":"Data(y)",
   "desc":"Proszę datę w formacie \"ISO 8601\""
  },
  "file":
  {
   "type":"seq",
   "required":true,
   "title":"Plik(i)",
   "desc":"Tutaj umieszczamy informacje o plikach w naszych zasobach związanych z daną pracą (artykułem/publikacją)",
   "sequence":
   [
    {
     "type":"map",
     "mapping":
     {
      "name":
      {
       "type":"str",
       "title":"Nazwa pliku",
       "required":false
      },
      "md5":
      {
       "type":"str",
       "title":"skrót md5sum",
       "desc":"Suma kontrolna md5 pliku"
      },
      "sha1":
      {
       "type":"str",
       "title":"skrót sha1 ",
       "desc":"Suma kontrolna sha1 pliku"
      },
      "description":
      {
       "type":"str",
       "title":"Opis",
       "desc":"Opis dotyczący pliku"
      }
     },
     "required":true
    }
   ]
  },
  "source":
  {
   "type":"map",
   "title":"Źródło (source)",
   "mapping":
   {
    "conference":
    {
     "type":"str",
     "title":"Nazwa konferencji",
     "required":false
    },
    "magazine":
    {
     "type":"str",
     "title":"Nazwa czasopisma",
     "required":false
    },
    "isbn":
    {
     "type":"str",
     "title":"ISBN",
     "desc":"ISBN książki abstraktów",
     "required":false
    },
    "pages":
    {
     "type":"str",
     "title":"Numery stron",
     "desc":"Numery stron na których jest artykuł. Może to być przedział \"112-118\" , może to być numer pierwszej strony."
    },
    "url":
    {
     "type":"seq",
     "title":"Url(e)",
     "desc":"Adresy Url związane z daną publikacją. T.j. : url do pliku źródłowego pdf,doc itp. Url do strony gdzie był umieszczony link do materiałów źródłowych. Urle to stron projektów zw. z publikacją , czy też stron domowych autorów",
     "sequence":
     [
      {
       "type":"map",
       "mapping":
       {
        "url":
        {
         "type":"str",
         "title":"URL",
         "required":true
        },
        "description":
        {
         "type":"str",
         "title":"Opis",
         "required":false
        }
       },
       "required":true
      }
     ],
     "required":true
    }
   },
   "required":true
  }
 }
}
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License