2007-01 Makefile

Tutaj zamieszczam notatki zw. z Makefilem.
Może kiedyś się to przerodzi w "How To ?" .

Symbol znaczenie
$@ cel
$* "base" nazwy pliku (t.j. podstawowa część nazwy pliku)
$< pierwsza zależność
$^ lista wszystkich zależności
$? lista wszystkich zależności nowszych niż cel
$(@D) część ścierzki celu odpowiadająca katalogowi
(jeżeli w ścieżce celu występuje)
$(@F) część ścierzki celu odpowiadająca plikowi

Linki:
http://www.hsrl.rutgers.edu/ug/make_help.html
http://makepp.sourceforge.net/1.19/makepp_statements.html

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License