2007 01 06 Bash Md5sum

Uwagi:

  • Pamiętać o tym że md5sum -c "*.md5" to nie to samo co md5sum -c *.md5
  • Pamietac ze find . -type d listuje w katalogach rowniez siebie t.j. "."

Efekt pracy make_md5sum_for_directory.sh

Po zrobieniu linka w /bin

Można dla zrobienia sum kotrolnych wszystkich podkatalogow katalogu bierzacego , a potem wrzuceniach ich w zip-y ze sprawdzeniem poprawnosci wykonac

# Zrobmy sumy kotrolne
for d in $(find * -type d); do echo Processing..."$d"; make_md5sum_for_directory.sh "$d"; done;
# Wrzucmy w zip-y (-0 dla zerowej kompresy -9 dla maksymalnej)
for d in $(find * -type d); do echo "$d"; zip -0 -T -r -m "$d".zip "$d/"; done

Jak ktoś chce moze sie upewnic : for f in *.zip; do zip -T "$f"; done
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License