2006 12 Statcounter

Pierwotnie próbowałem kodu

[[embed]]
<!-- Start of StatCounter Code -->
<script type="text/javascript">
var sc_project=2149986; 
var sc_invisible=0; 
var sc_partition=19; 
var sc_security="a602afb4"; 
var sc_text=3; 
</script>

<script type="text/javascript" src="http://www.statcounter.com/counter/counter_xhtml.js"></script><noscript><div class="statcounter"><a class="statcounter" href="http://www.statcounter.com/"><img class="statcounter" src="http://c20.statcounter.com/counter.php?sc_project=2149986&java=0&security=a602afb4&invisible=0" alt="free web hit counter" /></a></div></noscript>
<!-- End of StatCounter Code -->
[[/embed]]
[http://my.statcounter.com/project/standard/stats.php?project_id=2149986&guest=1 Zobacz statystyki]

który miał zaznaczoną opcję "XHTML" compilant. Ale nietety nie był wtedy obsługiwany więc spróbowałem tego
[[embed]]
<!-- Start of StatCounter Code -->
<script type="text/javascript" language="javascript">
var sc_project=2149986; 
var sc_invisible=0; 
var sc_partition=19; 
var sc_security="a602afb4"; 
var sc_text=3; 
</script>

<script type="text/javascript" language="javascript" src="http://www.statcounter.com/counter/counter.js"></script><noscript><a href="http://www.statcounter.com/" target="_blank"><img  src="http://c20.statcounter.com/counter.php?sc_project=2149986&java=0&security=a602afb4&invisible=0" alt="best website stats" border="0"></a> </noscript>
<!-- End of StatCounter Code -->
[[/embed]]
[http://my.statcounter.com/project/standard/stats.php?project_id=2149986&guest=1 Zobacz statystyki]

a mimo braku opcji "XHTML compilant" się strona ładnie waliduje

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License