2007-10 Sop Zajecia

Notatki pomocnicze do SOP

URLe:

Pomysly na zaj.

Zjazd 1

VIM

  • uzupełnianie składni
  • itp.

(spróbować polską pisownię)

BASH

  • uruchamianie php z lini komend (php -r 'echo "ala\n;")
  • md5sum …
  • find -exec md5sum…
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License