Sendmail

Przykładowy skrypt z którego można wywnioskować jak używać sendmail-a.

#!/bin/bash

echo podaj adres email nadawcy:
read srcmail
echo podaj adres email odbiorcy:
read destmail

sendmailcmd='/usr/sbin/sendmail -t'

(
cat <<E
From: $srcmail
Subject: Testowa Wiadomosc $( date -u +%Y%m%dT%H%MZ )
To: $destmail
tresc
testowej wiadomosci
wiadomosci
---
$( date -u +%Y%m%dT%H%MZ )
.
E
)  | $sendmailcmd
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License