Iso8601

ISO 8601

Przykłady użycia

Komenda "date" :

date --iso-8601=minutes
date --iso-8601=seconds

(źródło: http://www.unix.com/tips-tutorials/31944-simple-date-time-calulation-bash.html )

Komenda "date" "ręcznie":

echo "Przykład rozszerzony YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ"
date -u +%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ
echo "Format podstawowy YYYYMMDDThhmmssZ"
date -u +%Y%m%dT%H%M%SZ
echo "Format podstawowy mniejszej precyzji YYYYMMDDThhmmZ"
date -u +%Y%m%dT%H%MZ

Polecenie date w php:

<?php
$timeoffset = intval(date("Z"));
echo date("Y-m-d",time()-$timeoffset).'T'.date("H:i:s",time()-$timeoffset).'Z';
echo"\n";
?>

albo

<?php 
echo date(DateTime::ISO8601,time())."\n"
?>
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License